Spółka komandytowa

Co zrobić jeżeli mamy świetny pomysł na biznes, ale brak nam kapitału? Stajemy przed dylematem – potrzebujemy wspólników. Ale wspólnicy nabywają za wniesiony kapitał udziały w spółce i mogą nad nią przejąć kontrolę, szczególnie jeżeli my oprócz pomysłu mamy niewiele do wniesienia do spółki. Poza tym mogą nas odsunąć od decydowania o działaniach spółki( na przykład usunąć nas z zarządu  w spółce z o.o.). Mogą też sprzedać swoje udziały i pojawią się w naszej spółce ludzie, z którymi nie chcielibyśmy mieć nic wspólnego! I tu najlepszym rozwiązaniem  wśród istniejących form spółek okazuje się  spółka komandytowa. Nie posiada ona osobowości prawnej,  jest jedną ze spółek osobowych o bardzo szczególnym charakterze – posiada dwie kategorie wspólników – komandytariuszy i komplementariuszy. Mają oni odmienne prawa w spółce – szczegóły w zakładanie spółek warszawa. Tylko komplementariusze mogą reprezentować spółkę i co ciekawe nie mogą zostać ze spółki usunięci!

spółka

Spółka komandytowa umożliwia więc części wspólników( tylko komplementariuszom) utrzymanie władzy w spółce – struktura zarządzająca spółką pozostaje przez to bardzo stabilna. Nie mogą być przez pozostałych wspólników – komandytariuszy usunięci, ani zamienieni,  jak na przykład zarząd w spółce z o. o. lub akcyjnej. Komplementariusze decydują o sprawach spółki i  o prowadzeniu działalności gospodarczej w spółce. Ponoszą oni zarazem pełną, nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Będąc komplementariuszem w takiej spółce mogę realizować mój pomysł przy wsparciu kapitału wniesionego przez komandytariuszy.