Jak ująć coś wirtualnie?

Standardowo do opisania dowolnego obiektu dysponujemy opisami tekstowymi, zdjęciami, mapami czy też animacjami. Pomimo tego, że z reguły okazują się być nawet wydajne, każdej z takich technik brakuje newralgicznego szczegółu to jest interakcyjności. Zainteresowany nie znajduje przy ich użyciu praktycznie wpływu na przesyłaną do niego informację. Poprzez dodanie wirtualnej wycieczki do witryny www daje się użytkownikom możność monitorowania tudzież selekcjonowania tego co sami pragną pooglądać. Żeby propozycja była jeszcze ciekawsza dodaje się różnorodne akcesoria do wirtualnych wędrówek. Najważniejsze z nich to filmiki, w tym i wprost w sieci, w jakim filmik wprowadza się jako spójny element panoramy kolistej, ewentualnie wyskakiwać po kliknięciu konkretnej ikony. Następna opcja to dowolna mapa czy też mapka budynku. Mapa ma przeważnie radar pokazujący kierunek, w jakim patrzy użytkownik. Do tego przynależy bez wątpienia udźwiękowienie, a tutaj dźwięki trójwymiarowe przyporządkowane są rozmaitym fragmentom wirtualnego spaceru, których kierunek może być dowolnie wybrany, oferując spore wrażenie realizmu. Kolejne uzupełnienia stanowią zdjęcia lub panele z informacjami. Otworzenie fotografii, bądź określonych danych następuje w następstwie wciśnięcia przycisku umieszczonego w jakimś miejscu panoramy sferoidalnej, no a to umożliwia ukazanie szczegółów sąsiedztwa, detalów mniejszego przedmiotu czy też powiększania tablicy informacyjnej. Poza tym odnośniki wszelkich eskapad wirtualnych. Są one wspierającym sposobem poruszania się na wirtualnym spacerze, jednocześnie zwiększającym jego atrakcyjność.