Nowoczesne podejście do liczenia prądu?

Nowoczesny licznik energii to rozwiązanie najnowszej generacji. Inteligentne liczniki zużycia prądu dają klientom zakładów energetycznych pełna kontrolę nad wydatkami. Klient na bieżąco może sprawdzać indywidualne zużycie energii w swoim domu.
Taki licznik energii umożliwia udostępnianie szczegółowych informacji o zużyciu energii elektrycznej kompensacja energii biernej z dokładnością do 1 godziny lub nawet 15 minut. Odbiorcy energii mogą na bieżąco kontrolować swoje wskaźniki zużycia prądu i ewentualnie wystąpić o zmianę planu taryfowego.
Inteligentne liczniki zużycia prądu umożliwiają przesyłanie danych dotyczących faktycznego zużycia prądu bezpośrednio do sprzedawcy energii elektrycznej. Dzięki temu nie są już konieczne wizyty tak zwanych inkasentów, którzy sprawdzali licznik energii zainstalowany w naszym mieszkaniu czy domu. Taka sytuacja doprowadzała do licznych oszustw, gdy mieszkania klientów odwiedzały osoby, które tak zwaną metodą „na inkasenta” próbowały wyłudzić od nieświadomych klientów pieniądze. Bardzo często ofiarami takich przestępstw padały osoby starsze.
Szczególnie ważny jest również fakt, że montaż takich urządzeń jak inteligentne liczniki zużycia prądu jest całkowicie bezpłatne. Odbiorcy energii elektrycznej nie poniosą żadnych dodatkowych opłat z tym związanych. Dane zbierane przez nowoczesne liczniki energii są bezpieczne i chronione zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Sprzedawcy energii wykorzystują nowoczesne technologie przesyłu danych stosowane miedzy innymi w bankowości internetowej.