Nadzwyczajny komfort łączenia przy pomocy lasera.

Łączenie przy pomocy lasera okazuje się coraz bardziej atrakcyjne w obróbce metali przez wzgląd na rozmaitość zastosowań, szybkość no i niskie zużycie energii. Stanowi o tym dużo faktorów pracy i specyficzność lasera. Zważywszy na ewentualność precyzyjnego kierowania strumieniem energii punktowo możliwe staje się obrabianie podzespołów charakteryzujących się niezmiernie małą strukturą. Utrzymanie z dopuszczalną tolerancją geometrii łączonego modułu jest pewne dlatego że spawanie laserowe zniekształcenie zgrzewanego modułu jest znikome, prawie że niedostrzegalne. Następuje tylko nieznaczne przekształcenie geometrii dzięki ograniczonemu zasięgowi oddziaływania ciepła co owocuje łączeniem bez przetopień i zachowaniem kształtu wyrobu sąsiadującego z obszarem zespalania. Istotna okazuje się też bezusterkowość procesu a także świetne rezultaty łączenia dzięki spawom pozbawionym bąbli przy schładzaniu i wad połączenia. Strumień energii z lasera umożliwia rezygnację z rozgrzewania początkowego, również w sytuacji detali zagrożonych powstawaniem szczelin a także umożliwia dobieranie cech spoin. Właściwy wybór warunków pracy lasera plus dodatku spawalniczego wytycza właściwości sprężyste spoiw takie jak plastyczność, wytrzymałość przy wydłużeniu bądź ściskaniu. Niezmiernie pomocne dla tego procesu stało się dynamiczne manewrowanie głowicą laserową w trzech osiach oraz wspomaganie manualnego łączenia przy pomocy wymyślnych algorytmów programowych.